Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz

Kreis Schleswig-Flensburg

Cîhê sêwirmendîya derûnî (Psîkososyalî) li Flensburg'ê / Psychosoziale Beratungsstelle mit dem Sitz in Flensburg

Pêşnîyarek nû ji bo alîkarîya şêwirmendîya derûnî (psîkososyalî) ya koçberan di sala 2020 de bi Şaredarîya Flensburg re bi serfirazî hatîye afirandin.  

Gava pêwîstîya we hebê, hûn dikarîn serî li cîhê şêwirmendîyê bidîn. Ev şewirmedî dikarê bi gelek zimanan werê pêkanîn.

Hûn dikarîn agahîyên têkilîyê û agahîyên zêdetir ji vê belavokê bistînîn:Cîhê şewirmendîya derûnî_Belavok_2020 PDF, 2,2 MB