Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz

Kreis Schleswig-Flensburg

persisch / فارسی

فارسی

.1 ویروس كرونا چگونە منتقل می شود؟

ویروس از فردی بە فرد دیگر منتقل می شود. بە عنوان مثال ، هنگام سرفە كردن، صحبت کردن و یا دست دادن با
شخصی این اتفاق می افتد.

.2 چگونە می شناسید آیا شما ویروس دارید؟
بە عنوان مثال ، اگر شما ویروس كرونا دارید، سرفە می كنید، آبریزش بینی ، خارش گلو و تب خواهید داشت. بسیار
شبیە آنفلوانزا است. برخی از افراد نیز دچار اسهال می شوند. حالت برخی از بیماران از سایرین بدتر است. دچار
مشكلات تنفسی، عفونت های ریوی می شوند. اگر ویروس دارید ، ممکن است 14 روز طول بکشد تا این علائم ظاهر
شوند.

.3 کدام گروه از افراد نیاز بە احتیاط ویژه دارند؟

.
افراد مسن) بیش از 65 سال( و مبتلایان بە بیماری های قبلی) مانند بیماری های قلبی ، بیماری های تنفسی ، سیستم
ایمنی ضعیف( باید از تماس با افراد دیگر خودداری کنند.

.4 کدام قوانین بهداشتی را باید رعایت کنید؟

حداقل از 2 متر فاصلە با انسانهای دیگر فاصلە بگیرید.
در حال حاضر از دادن دست و بغل کردن خودداری کنید.
اگر از یک دستمال کاغذی استفاده می کنید ، پس از یکبار استفاده ، آن را در سطل زبالە ریختە و از بین ببرید.
دستان خود را اغلب بشویید. .

.5 اگر علائم بیماری )مثلا ا تب و سرفە( دارید یا با فرد آلوده بە ابتلایش بە ویروس رابطە داشتە اید ،

چە كارمی کنید؟
با شمارە 116117 با پزشک خانواده یا خدمات اضطراری پزشکی تماس بگیرید
اگر سؤالی دارید ، همیشە می توانید با تلفن شهروندان منطقە شلسویگ فلنسبورگ تماس بگیرید.تماس گرفتن با خط تلفنی شهروندان روزھای دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 صبح تا 2:00 عصر و جمعه ها از ساعت 8:00 صبح تا 12:30 بعد از ظهر است.
شماره تلفن 04621 87-789 است..6 چگونە می توانید با اداره تماس بگیرید؟

اداره در حال حاضر برای مراجعە کنندگان بستە است.
. با این حال ، شما می توانید با هر بخش از طریق تلفن یا ایمیل تماس بگیرید
می توانید اطلاعات تماس را در پست مشاهده کنید؟

Hinweise zur Anmeldung für die Corona-Schutzimpfung (farsi)

Hinweise zur Anmeldung für die Corona-Schutzimpfung (dari)

mRNA-Aufklärung (farsi)

mRNA-Aufklärung (dari)

Vektor-Aufklärung (farsi)

Vektor-Aufklärung (dari)