Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz

Kreis Schleswig-Flensburg

Perwerda pîseyî û bi histina perwerda pîseyî / Ausbildung und Ausbildungsduldung

Perwerde

Mirov demê perwerdekê de pîşekê hîn dibê. Mirov piştî perwerdekê bi serfirazî biqedînê, bilêta ketina cîhana kar distînê.

Mirov perwerda pîşeyî ya du alî û ya dibistanî ji hev cûda dike.

Perwerda pîşeyî ya dualî, ku bi perwerda kargehî jî tê binavkirin, ji du beşan pêktê:

• Di dibistana pîşeyî de mirov teorîyê hîn dibê.

Di kargehê de/di fîrmayê de mirov karê praktîkî hîn dibê.

Mirov zanîna ji dibistanê fêrbuyî, dikârê rasterast di kargehê de/firmayê de bi kar bînê.

Mirov dikarê hinek pîşeyan tenê di dibistanekê de hîn bibê. Navê vê perwerdê, perwerda dibistani ye (wek nêrinvanên jin/mêr yên tendurîstîyê û nexweşan, an jî nerînvanên pîran, fîzyoterapîst, perwerdekar). Rêpêşkirinên(praktikên)di kargeh de, an sazîyên ji hevdû cûda de pêk tên, aîdên pîşeya dibistaniyê ne.

Perwerda pîşeyi ya du alî bi hêsanî tê agahdar kirin: Fîlma agahdariyê ya sazîya endsutrî û bazirganîyê

Perwerda pîşeyi ya du alî bi hêsanî tê agahdar kirin: Fîlma agahdari ya sazîya endustrî û bazirganîyê (bi zimanê erebî)

Perwerda pîşeyî ya du alî - Fîlma agahdariyê ya sazîya endustrî û bazirganîyê (bi zimanê farisî)

Hûn hemû agahdarîyên girîng, yên li ser mijara perwerda pîşeyî, di vê belavokê de bibînîn:

--------------------------------------------------------------------------------------

Hiştina perwerda pîşeyî (mada 60a ya zagona (qanûna) mafê rûniştinê))

Heke mirov perwerdek pîşeyî bike, mirov dikârê mafê hiştina perwerdeyîyê bistînê. Heke daxwaznama penaberîyê hatibê red kirin jî, mirov dikârê vê mafê hiştinê bistînê.

Ji bo mafê hiştina perwerdeyîyê pewîste ku perwerde herî kêm du salan bidomê. Ev dikârê li dibistanê pêk werê (wek nerînvanên pîran), an jî di kargehê de.

Ji bo dayîna mafê hiştina perwerdeyîyê gelek teybetî hene. Sazîyên şêwirmendîya li ser koçberîyê û
rêberên bixêrhatinê ji bo vê alîkarîye didin.

Mafê hiştina perwerda pîşeyi bi hêsanî tê agahdar kirin: Fîlma agahdariyê tora karkirina (Netzwerk) fîrma penaberan pêxistin (entegre) dikin

Hûn agahdarîyên din di belavoka tora entegra penaberan de dibînîn:

Heke hûn bixwazin perwerdek ya pîşeyî biqedînîn, ji kerema xwe seri li cîhên berpirsîyar, yên bi şêwirmendîya pîşeyê û navbeynkarîya perwerdeyîyê û kardîtinê tên bi navkirin, bidin.